Om båten

Båtfakta

  Motorfakta

   Pris

   Ring

   Kontakta oss gärna för mer information.

   Denna specifikation förmodas vara korrekt men köparen uppmanas att vid inspektion försäkra sig om detta. Fotografier av objektet kan visa föremål som inte ingår i köpet.